Zamówienia na dostawy lub usługi

W związku z uchwaleniem zmian w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406), polegających na wprowadzeniu nowych obowiązków informacyjnych wynikających z dodawanego rozdziału 4a „Udzielanie zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej”, wprowadza się w Biuletynie Informacji Publicznej zakładkę, w której zamieszczane będą dane i informacje podlegające ogłoszeniu, zgodnie z nowymi przepisami.

Projekty:

Dnia 20 grudnia 2016 roku w Warszawie, została zawarta umowa o stworzenie utworu oraz przeniesienie praw autorskich wraz z własnością nośnika materialnego utworu  na kwotę 285 600 zł netto pomiędzy:

Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma z siedzibą w Warszawie (Polska) mieszczącą się pod adresem ul Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa, reprezentowanym przez Dyrektora prof. Pawła Śpiewaka. 

a

KAYU Sp. z. o. o. ul Ogrodowa 31/35, Warszawa 00–893, wpisaną do KRS pod nr 0000524335 reprezentowaną przez Grzegorza Bernatka.


Wytworzenie informacji Publikacja Aktualizacja
Osoba
Jolanta Hercog
Data
30.04.2014
Osoba
Krzysztof Czajka-Kalinowski
Data
30.06.2017
Osoba
Krzysztof Czajka-Kalinowski
Data
30.06.2017
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem