Zamówienia Publiczne – ŻIH


aktualne zamówienia:

Zapytanie ofertowe na konserwację i serwis: Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP), Systemu Telewizji Dozorowej (CCTV), Systemu Kontroli Dostępu (SKD), Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) oraz instalacji elektrycznej 230V w siedzibie Zamawiającego oraz w wynajmowanym pomieszczeniu w budynku zlokalizowanym przy pl. Bankowym 2 w Warszawie

Data ogłoszenia: 23.11.2020 r.

Termin składania ofert: 30.11.2020 r.

Zapytanie ofertowe na ochronę osób i mienia w siedzibie Zamawiającego oraz monitoring w siedzibie Zamawiającego i wynajętym pomieszczeniu w budynku przy pl. Bankowym 2 w Warszawie

Data ogłoszenia: 23.11.2020 r.

Termin składania ofert: 30.11.2020 r.

Zapytanie ofertowe na usługi kompleksowego sprzątania w siedzibie Zamawiającego oraz w wynajmowanym pomieszczeniu przy pl. Bankowym 2 w Warszawie

Data ogłoszenia: 23.11.2020 r.

Termin składania ofert: 30.11.2020 r.

----------------------------------------


Zakończone zamówienia:

Zapytanie ofertowe na druk kompletu publikacji: Warsze-Warszawa. Żydzi w historii miasta i Czarna księga (dodruk)

Data ogłoszenia: 27 sierpnia 2020 r.

Termin składania ofert: 1 września 2020 r., godz. 23:59

Termin otwarcia ofert: 2 września 2020 r., godz. 10:00


Zapytanie ofertowe na Wdrożenie standardu WCAG 2.1. AA w Wordpress oraz optymalizacja i przyspieszenie działania strony internetowej Programu Oneg Szabat znajdującej się pod adresem: https://onegszabat.org/ (NR 5/2020)

Data ogłoszenia: 2.07.2020 r.

Termin składania ofert: 10.07.2020 r.


---------------------------------------------------------


Żydowski Instytut Historyczny ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest pierwszy etap przebudowy holu, klatki schodowej, sali wystawowej i synagogi oraz pomieszczeń towarzyszących w budynku ŻIH przy ul.Tłomackie 3/5 w Warszawie na potrzeby wystawy stałej poświęconej grupie Oneg Szabat i archiwum Ringelbluma.

Postępowanie 02/05/2017 zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 punkt 4 ustawy PZP

AKTUALIZACJA TERMINÓW  (z dnia 26.05.2017) 

Składanie ofert 29 maja 2017 r. godz. 09.00. 

Otwarcie ofert 29 maja 2017 r. godz. 09.15

OGŁOSZENIE nr 511165-N-2017

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Decyzja o przedłużeniu terminu składania ofert

Dokumentacja przetargowa do pobrania:

Pytania i odpowiedzi związane z SIWZ 2/05/2017

Archiwum informacji o przetargu:

Terminy:

Składanie ofert do dnia 26 maja 2017 r., godz. 12:00

Otwarcie ofert dnia 26 maja 2017 r., godz. 12:30 

Żydowski Instytut Historyczny ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest pierwszy etap przebudowy holu, klatki schodowej, sali wystawowej i synagogi oraz pomieszczeń towarzyszących w budynku ŻIH przy ul.Tłomackie 3/5 w Warszawie na potrzeby wystawy stałej poświęconej grupie Oneg Szabat i archiwum Ringelbluma. 

Postępowanie 01/04/2017 zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 punkt 4 ustawy PZP

AKTUALIZACJA TERMINÓW (z dnia 12 maja 2017 r.)

Składanie ofert do dnia 17 maja 2017 r., godz. 12:00

Otwarcie ofert dnia 17 maja 2017 r., godz. 12:30

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTY

Decyzja o przedłużeniu terminu składania ofert

Archiwum informacji o przetargu:

Terminy:

Składanie ofert do dnia 16 maja 2017 r., godz. 12:00

Otwarcie ofert dnia 16 maja 2017 r., godz. 12:30

Dokumentacja przetargowa do pobrania:


Pytania i odpowiedzi związane z SIWZ 1/04/2017

----------------------------------------------

Dnia 20 grudnia 2016 roku w Warszawie, została zawarta umowa o stworzenie utworu oraz przeniesienie praw autorskich wraz z własnością nośnika materialnego utworu na kwotę 285 600 zł netto pomiędzy:

Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma z siedzibą w Warszawie (Polska) mieszczącą się pod adresem ul Tłomackie 3/5, 00–090 Warszawa, reprezentowanym przez Dyrektora prof. Pawła Śpiewaka. 

a

KAYU Sp. z. o. o. ul Ogrodowa 31/35, Warszawa 00–893, wpisaną do KRS pod nr 0000524335 reprezentowaną przez Grzegorza Bernatka.


----------------------------------------------

Żydowski Instytut Historyczny ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest dostawa półek dyskowych i dysków twardych w ramach rozbudowy posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych NetApp FAS2240–4

Terminy

Składanie ofert do dnia 15 czerwca 2015 r., godz. 12:00

Otwarcie ofert dnia 16 czerwca 2015 r., godz. 16:30

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA — Dostawy

Żydowski Instytut Historyczny ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest usługa skanowania — digitalizacji starodruków.

Terminy:

składanie ofert: do dnia 20 listopada 2012 r. do godziny 11:00
otwarcie ofert: dnia 20 listopada 2012 r. o godzinie 12:00

Żydowski Instytut Historyczny ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest dostawa skanera dziełowego do digitalizacji czasopism.

Terminy:

składanie ofert: do dnia 20 listopada 2012 r. do godziny 11:00
otwarcie ofert: dnia 20 listopada 2012 r. o godzinie 12:00

Żydowski Instytut Historyczny ogłasza przetarg nieograniczony na wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego do obsługi digitalizacji zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, zarządzania i archiwizacji zdigitalizowanych dokumentów i ich publikacji w Internecie wraz z dostawą i instalacją sprzętu komputerowego.

Terminy:

składanie ofert: do dnia 31 lipca 2013 r. do godz. 11.00
otwarcie ofert: dnia 31 lipca 2013 r. o godz. 12.00Wytworzenie informacji Publikacja Aktualizacja
Osoba
Jolanta Hercog
Data
05.11.2012
Osoba
Krzysztof Czajka-Kalinowski
Data
16.05.2017
Osoba
Przemysław Batorski
Data
23.11.2020
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem