Zamówienia Publiczne – Fundusze Norweskie EOG

Aktualne zamówienia:


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu oświetleniowego (nr 4/2020)

Data ogłoszenia: 30.06.2020 r.

Termin składania ofert: 03.07.2020 r.

ROZSTRZYGNIECIE:Zapytanie ofertowe na montaż sprzętu oświetleniowego (nr 3/2020)

Data ogłoszenia: 25.06.2020 r.

Termin składania ofert: 30.06.2020 r.

Żydowski Instytut Historyczny zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:

Montaż sprzętu oświetleniowego do Sali wystawowej w Żydowskim Instytucie Historycznym w ramach programu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021 (85%) oraz ze środków budżetu Państwa (15%) w ramach projektu „Kultura”


*Odpowiedzi na pytania oferentów do zapytania ofertowego 3/2020 (montaż sprzętu oświetleniowego)Zakończone zamówienia:

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu oświetleniowego (nr 1/2020)

Data ogłoszenia: 15.06.2020 r.

Termin składania ofert: 24.06.2020 r.


Żydowski Instytut Historyczny zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:

Zakup i dostawa sprzętu oświetleniowego do Sali wystawowej w Żydowskim Instytucie Historycznym w ramach programu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021 (85%) oraz ze środków budżetu Państwa (15%) w ramach projektu „Kultura”O projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie dzięki współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN realizuje przewidziany na lata 2020–2024 projekt predefiniowany „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2020 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”.

Przedsięwzięcie to ma za zadanie powiększenie i udostępnienie zbiorów do celów edukacyjnych, badawczych, wystawienniczych, popularnonaukowych oraz publikacji nt. historii i kultury Żydów polskich.

Więcej informacji pod tym linkiem.


Regulamin zamówień publicznych w Żydowskim Instytucie Historycznym do 30 000 euro


Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Wytworzenie informacji Publikacja Aktualizacja
Osoba
Przemysław Batorski
Data
10.06.2020
Osoba
Przemysław Batorski
Data
10.06.2020
Osoba
Krzysztof Czajka-Kalinowski
Data
08.07.2020
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem