Informacje majątkowe

ROK 2012

W 2012 r. dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 869.597,13 zł.

Otrzymano w darze środki trwałe o wartości 43.402,16 zł.

Dokonano likwidacji środków trwałych o wartości 198.004,91 zł.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych w roku sprawozdawczym wzrosła o 714.994,38 zł.

Zmiany środków trwałych — stan na 31.12.2012 r.

Urządzenia techniczne i maszyny — 951.058,10 zł,

Pozostałe środki trwałe — 1.323.171,93 zł.


ROK 2013

W 2013 r. dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 971.261,26 zł.

Otrzymano w darze środki trwałe o wartości 25.982,03 zł.

Dokonano likwidacji środków trwałych o wartości 17.105,84 zł.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych w roku sprawozdawczym wzrosła o 980.137,45 zł.

Zmiany środków trwałych — stan na 31.12.2013 r.

Urządzenia techniczne i maszyny — 1.670.707,55 zł

Pozostałe środki trwałe — 1.583.659,93 zł


ROK 2014

W 2014 r. dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 251.391,36 zł.

Otrzymano w darze środki trwałe o wartości 10.150 zł.

Dokonano likwidacji środków trwałych o wartości 16.697,79 zł.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych w roku sprawozdawczym wzrosła o 758.414,25 zł.

Zmiany środków trwałych — stan na 31.12.2014 r.

Urządzenia techniczne i maszyny — 136.043.10 zł.

Pozostałe środki trwałe — 622.371,15 zł.


ROK 2015

W 2015 r. dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 479.595,20 zł.

Otrzymano w darze środki trwałe o wartości 7.700 zł.

Dokonano likwidacji środków trwałych o wartości 154.346,96 zł.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych w roku sprawozdawczym wzrosła o 6.515.298,30 zł. (w wyniku przeprowadzonego skontrum ujawniono zbiory biblioteczne na kwotę 5.614.408,35 zł. które wprowadzono do środków trwałych).

Zmiany środków trwałych — stan na 31.12.2015 r.

Urządzenia techniczne i maszyny — 340.511,98 zł.

Pozostałe środki trwałe — 6.174.786,32 zł.


ROK 2016

W 2016 r. dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 312.410,22 zł.

Otrzymano w darze środki trwałe o wartości 69.876,90 zł.

Dokonano likwidacji środków trwałych o wartości 33.997,13 zł.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych w roku sprawozdawczym wzrosła o 304.065,15 zł.

Zmiany środków trwałych — stan na 31.12.2016 r.

Urządzenia techniczne i maszyny — 1.059.423,45 zł.

Pozostałe środki trwałe — 1.256.463,44 zł.


ROK 2017

W 2017 r. dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 1.532.600,85 zł.

Otrzymano w darze środki trwałe o wartości 727.904,73 zł.

Dokonano likwidacji środków trwałych o wartości 0 zł.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych w roku sprawozdawczym zmniejszyła się o kwotę 3.346.207,77 zł.

Zmiany środków trwałych — stan na 31.12.2017 r.

Urządzenia techniczne i maszyny — 20.915,21 zł.

Pozostałe środki trwałe — (-) 3.367.117,98 zł.

Zmniejszenie rzeczowych aktywów trwałych związane jest z memorandum przygotowanym przez Kancelarię Prawną dotyczącą tytułu prawnego do zbiorów – wyksięgowano wprowadzone w 2015r. zbiory na kwotę 5.606.708,35 zł.


ROK 2018

W 2018 r. dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 70.291,94 zł.

Otrzymano w darze środki trwałe o wartości 26.518,31 zł.

Dokonano likwidacji środków trwałych o wartości 206.179,57 zł.

Wyksięgowano kwotę 68.000,00 z ewidencji środków trwałych — sprzedany samochód.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych w roku sprawozdawczym zmniejszyła się o kwotę 177.369,42 zł.

Zmiany środków trwałych — stan na 31.12.2018 r.

Urządzenia techniczne i maszyny — (-) 31.248,27 zł.

Pozostałe środki trwałe — (-) 146.121,15 zł.


Rok 2019

W 2019 r. dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 83.800,49 zł.

Otrzymano w darze środki trwałe o wartości 105.843,59 zł.

Dokonano likwidacji środków trwałych o wartości 40.010,14 zł.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych w roku sprawozdawczym zwiększyła się o kwotę 149.633,94 zł.

Zmiany środków trwałych — stan na 31.12.2019 r.

Urządzenia techniczne i maszyny — 49.537,09 zł.

Pozostałe środki trwałe — 100.096,85 zł.

Wytworzenie informacji Publikacja Aktualizacja
Osoba
Marzena Kowalczyk
Data
05.11.2012
Osoba
Agnieszka Wasiak
Data
05.11.2012
Osoba
Przemysław Batorski
Data
23.11.2020
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem