Informacje majątkowe

ROK 2012

W 2012 r. dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 869.597,13 zł.

Otrzymano w darze środki trwałe o wartości 43.402,16 zł.

Dokonano likwidacji środków trwałych o wartości 198.004,91 zł.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych w roku sprawozdawczym wzrosła o 714.994,38 zł.

Zmiany środków trwałych — stan na 31.12.2012 r.

Urządzenia techniczne i maszyny — 951.058,10 zł,

Pozostałe środki trwałe — 1.323.171,93 zł.

ROK 2013

2013 r. dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 971.261,26 zł.
Otrzymano w darze środki trwałe o wartości 25.982,03 zł.
Dokonano likwidacji środków trwałych o wartości 17.105,84 zł.
Wartość rzeczowych aktywów trwałych w roku sprawozdawczym wzrosła o 980.137,45 zł.
Zmiany środków trwałych — stan na 31.12.2013 r.
Urządzenia techniczne i maszyny — 1.670.707,55 zł
Pozostałe środki trwałe — 1.583.659,93 zł

ROK 2014

2014 r. dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 251.391,36 zł.
Otrzymano w darze środki trwałe o wartości 10.150 zł.
Dokonano likwidacji środków trwałych o wartości 16.697,79 zł.
Wartość rzeczowych aktywów trwałych w roku sprawozdawczym wzrosła o 758.414,25 zł.

Zmiany środków trwałych — stan na 31.12.2014 r.
Urządzenia techniczne i maszyny — 136.043.10 zł.
Pozostałe środki trwałe — 622.371,15 zł.

ROK 2015

2015 r. dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 479.595,20 zł.
Otrzymano w darze środki trwałe o wartości 7.700 zł.
Dokonano likwidacji środków trwałych o wartości 154.346,96 zł.
Wartość rzeczowych aktywów trwałych w roku sprawozdawczym wzrosła o 
6.515.298,30 zł. (w wyniku przeprowadzonego skontrum ujawniono zbiory biblioteczne na kwotę 5.614.408,35 zł. które wprowadzono do środków trwałych).

Zmiany środków trwałych — stan na 31.12.2015 r.
Urządzenia techniczne i maszyny — 340.511,98 zł.
Pozostałe środki trwałe — 6.174.786,32 zł.

ROK 2016

2016 r. dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 312.410,22 zł.
Otrzymano w darze środki trwałe o wartości 69.876,90 zł.
Dokonano likwidacji środków trwałych o wartości 33.997,13 zł.
Wartość rzeczowych aktywów trwałych w roku sprawozdawczym wzrosła o 304.065,15 zł.
Zmiany środków trwałych — stan na 31.12.2016 r.
Urządzenia techniczne i maszyny — 1.059.423,45 zł.
Pozostałe środki trwałe — 1.256.463,44 zł.

Wytworzenie informacji Publikacja Aktualizacja
Osoba
Marzena Kowalczyk
Data
05.11.2012
Osoba
Agnieszka Wasiak
Data
05.11.2012
Osoba
Krzysztof Czajka-Kalinowski
Data
25.04.2017
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem